Prima pagină   |   Harta site-ului   |    Flux RSS   |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte

   |   Text size:
     Română      English      Русский

 
 
 
 

 


Proiecte implementate  »  Anul 2022
Anul 2022

01. „CORE Support finanțat de IM Swedish Development Partner

Perioada de implementare: 2022 – 2023

Scopul proiectului: persoanele cu dizabilități din Republica Moldova se autorealizează prin muncă și sunt membri ai societății cu drepturi depline.

Direcții de bază:

 • Suport pentru persoanele cu dizabilități în accesarea unui loc de muncă prin intermediul programului ,,Angajare Asistată”;
 • Suport pentru persoanele cu dizabilități în procesul de înscriere la studii profesionale sau cursuri de specializare;
 • Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități locomotorii la infrastructură prin evaluarea și monitorizarea condițiilor de accesibilitate;
 • Suport pentru susținerea refugiaților cu dizabilități din Ucraina.

Finanțator: IM Swedish Development Partner


2. Titlul proiectului: „Comunitate accesibilă o necesitate, nu un capriciu!

Perioada de implementare: 15.12.2021 – 31.03.2022

Scopul proiectului: promovarea conceptului de accesibilitate pentru toți cetățenii și introducerea acestui domeniu în lista priorităților pentru reprezentanții autorităților publice locale din 10 raioane.

Activități:

 • Întruniri de lucru cu reprezentanții APL-urilor din raioanele din Republica Moldova;
 • Ghid practic pentru autoritățile publice locale privind incluziunea persoanelor cu dizabilități în procesul electoral;
 • Ateliere de planificare strategică în raioanele Leova și Șoldănești;
 • 10 sesiuni de instruire în accesibilitate;
 • Exercițiu de User Safari în raioanele vizate în proiect;
 • 2 podcasturi video în comun cu partenerii privind accesibilitatea secțiilor de votare și gradul de informare a reprezentanților administrației publice privind bugetarea strategică;
 • Material informativ în format easy to read dedicat societății cu privire la promovarea unui mediu accesibil;
 • Mediatizarea proiectului în Mass-Media.

Finanțator: Cu sprijinul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Ambasadei Marii Britanii la Chișinău oferit prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare. Opiniile expuse nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

Bugetul total al proiectului:  25.000 USD


3. Titlul proiectului: Acceptă dizabilitatea, nu și violența

Perioada de implementare: 01.02.2022 – 31.12.2022

Scopul proiectului: capacitarea și consolidarea unui grup de femei cu dizabilități și mame care au copii cu dizabilități, în vederea eliminării stereotipurilor și prejudecăților de gen, prevenirii și combaterii violenței și fortificării încrederii de sine a acestora. 

Activități:

 • Sesiuni de informare și motivare pentru femei cu dizabilități și mame care au copii cu dizabilități din raioanele Strășeni și Fălești ca să-și revendice drepturile și să comunice eficient cu autoritățile;
 • Sesiuni de consolidare a liderismului în rândul femeilor cu dizabilități și mamelor care au copii cu dizabilități;
 • Înființarea și consolidarea unui grup de inițiativă în fiecare raion;
 • Oferirea suportului psihologic (consiliere psihologică individuală și de grup) pentru 40 de femei și 14 bărbați din raioanele Strășeni și Fălești;
 • Sesiuni de conștientizare și motivare pentru bărbații din raioanele vizate, în familiile cărora trăiesc persoane cu dizabilități;
 • O sesiune de informare pentru bărbați în domeniul legislației privind fenomenul violenței şi metode de pedepsire a abuzatorilor în Republica Moldova;
 • Sesiuni de informare și conștientizare pentru factorii de decizie din fiecare raion privind comunicarea corectă cu persoanele cu dizabilități;
 • Vizită de lucru cu reprezentanții Direcțiilor de Asistență Socială din Fălești și Strășeni la Centrul de Asistență și Consiliere pentru Agresorii Familiali din or. Drochia;
 • Raport de monitorizare a implementării Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 a Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2018-2023;
 • Evaluarea accesibilității a 12 instituții publice din raioanele Strășeni și Fălești, câte 6 în fiecare raion, și prezentarea raportului de evaluare, cu recomandări pentru accesibilizarea instituțiilor;
 • Conferință internațională cu participarea organizațiilor din Republica Moldova, Georgia, Azerbaidjan și alte țări care implementează proiecte în contextul Programului „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană;
 • Masă rotundă cu reprezentanți APL-urilor, furnizori de servicii sociale și autoritățile de resort, responsabile de prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie;
 • Realizarea și promovarea unui scurtmetraj documentar cu istorii de succes ale femeilor cu dizabilități/mame care au copii cu dizabilități, care au fost afectate în trecut de violență sau discriminare pe criterii de gen sau dizabilitate, dar au reușit să depășească cu succes provocările;
 • Acțiuni de sensibilizare pentru membrii societății din raioanele Strășeni și Fălești;
 • Realizarea unui Newsletter de totalizare a proiectului;
 • Distribuirea broșurii pentru societate „Violența nu are scuze” din raioanele Fălești și Strășeni;
 • Elaborarea istoriilor de succes ale femeilor/bărbaților cu dizabilități, care au reușit să depășească violența și discriminarea pe criterii de gen sau dizabilitate;
 • Conferință de presă de totalizare a proiectului;
 • Mediatizarea proiectului în Mass-Media.

Suport pentru refugiații din Ucraina:

 • Colectarea informațiilor privind necesitățile specifice ale refugiaților din Ucraina, cu și fără dizabilități, din raioane Strășeni și Fălești;
 • Distribuirea produselor de igienă specifice persoanelor cu dizabilități și femeilor cu copii, identificate în cele 2 raioane;
 • Oferirea transportului accesibil persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv celor cu dizabilități și mamelor cu copii mici;
 • Organizarea activităților interactive/de recreere pentru femeile refugiate din Ucraina și copiii acestora, care sunt cazate în centrele de plasament temporar din raioanele Fălești și Strășeni;
 • Consiliere psihologică pentru persoanele cu dizabilități și femeile care au copii.

Finanțator: UN Women


4. Titlul proiectului: Acces pentru toți la servicii incluzive de sănătate sexuală și reproductivă

Perioada de implementare: ianuarie-octombrie 2022

Scopul proiectului: dezvoltarea modelelor de îmbunătățire a calității și accesului la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă pentru persoanele cu dizabilități din raioanele Soroca și Cahul.

Activități:

Activități de promovare:

 • Întâlnire de lucru cu autoritățile locale, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și furnizorii de servicii de sănătate reproductivă;
 • Simularea unui caz în care o persoană cu dizabilități solicită consultația medicului specialist la Soroca și Cahul;
 • Sesiuni de instruire pentru furnizorii de servicii de sănătate a reproducerii la Soroca și Cahul;
 • Sesiuni de informare și conștientizare privind accesul la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă din perspectiva accesibilității instituțiilor publice de sănătate, dar și a echipamentelor acestora pentru persoanele cu dizabilități;
 • Exercițiul User Safari pentru reprezentanții APL-urilor din Soroca și Cahul;
 • Evaluarea accesibilității Centrelor Medicilor de Familie și a Centrelor de Sănătate prietenoase tinerilor (4 instituții în total pentru ambele raioane);
 • Material informativ în format ușor de citit și ușor de înțeles, dedicat societății cu privire la promovarea drepturilor sexuale și reproductive a persoanelor cu dizabilități de a crea o familie, a da naștere la copii și de a trăi o viață decentă;
 • Masă rotundă de totalizare a proiectului la nivel local.
  • Mediatizarea proiectului în Mass-Media;
  • Elaborarea a 7 spoturi video (infografice) pentru sensibilizarea societății privind riscurile legate de abordarea comportamentului stereotipic privind sănătatea sexuală și reproductivă a persoanelor cu dizabilități;
  • Elaborarea a 2 podcasturi audio pentru societate privind dreptul la sănătatea sexuală și reproductivă a persoanelor cu dizabilități;
  • Publicarea unui calendar pentru 2023 cu prezentarea a 12 istorii de succes ale familiilor cu dizabilități în care s-au născut copii;
  • Realizarea unui Newsletter de totalizare a proiectului.

Finanțator: Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).


5. Titlul proiectului: Immediate response to refugees with disabilities from Ukraine

Perioada de implementare: 01 mai – 31 iulie 2022

Scopul proiectului: oferirea serviciilor de suport accesibile pentru refugiații cu dizabilități din Ucraina și familiile acestora.

Activități:

 • Oferirea transportului accesibil refugiaților cu dizabilități din Ucraina și familiilor acestora;
 • Identificarea condițiilor de cazare accesibile pentru refugiații din Ucraina și familiile acestora în adăposturi de stat;
 • Oferirea pachetelor cu produse alimentare și de igienă pentru refugiații cu dizabilități din Ucraina.

Finanțator: Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Co-finanțare cu IM Swedish Development Partner: 240.804 MDL

Buget total al proiectului: 970.000 MDL


6. Titlul proiectului: Optim - Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova” 

Perioada de implementare: 20.07.2021 - 30.09.2022

Activități:

 • 14 persoane înscrise la studii la Bebetter school;
 • 6 persoane au accesat studiile în domeniul social media; 
 • Identificarea posibilităților de formare pentru aceste persoane în dependență de interese (web design, design grafic, gaming, dezvoltare de aplicații, JAVA, ș.a.); 
 • Promovarea activă a campaniei de colectare de fonduri și Landing page prin LIVE-uri și campanii de publicitate plătită; 
 • Capacitarea echipei MOTIVAȚIEI pe domeniul Social Marketing prin Programul Mentor My Bussines; 
 • Elaborarea de Landing page (sustine.old.motivatie.md) pentru a susține incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități prin facilitarea accesului lor la studii și la muncă; 
 • Lansarea campaniilor de promovare a cursurilor în domeniul IT, a Programului Angajare Asistată și colectarea fondurilor pentru acoperirea costurilor cursurilor de formare profesională a persoanelor cu dizabilități.
 
Finanțator: Inițiativa este susținută de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în cadrul Proiectului „Optim - Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova‘’ realizat de HELVETAS Swiss Intercooperation cu scopul de a oferi acces la oportunități economice mai bune persoanelor cu dizabilități.

7. Titlul proiectului: Solidaritatea nu are hotare

Perioada de implementare: 15.05.2022 – 15.10.2022

Scopul proiectului: oferirea suportului pentru necesitățile de bază ale refugiaților cu dizabilități din Ucraina, inclusiv suportul emoțional.

Activități:

 • Colectarea informațiilor privind necesitățile refugiaților din grupuri vulnerabile din Centrele de plasament temporar pentru refugiați din toată țara, prioritate fiind acordată nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilități;
 • Asigurarea nevoilor de bază ale refugiaților din Ucraina, precum identificarea cazării accesibile, procurarea și distribuirea produselor alimentare și de igienă, îmbrăcăminte, medicamente;
 • Oferirea suportului psihologic pentru refugiați;
 • Oferirea serviciilor de transport accesibil persoanelor cu dizabilități, atât în țară cât și peste hotare;
 • Creșterea accesibilității centrelor-cheie de plasament pentru refugiați;
 • Informarea organizațiilor societății civile, care oferă sprijin refugiaților cu dizabilități, cu privire la nevoile actuale ale persoanelor cazate în cadrul centrelor de plasament;
 • Mediatizarea proiectului în Mass-Media.

Finanțator: Fundația Franceză.


8. Titlul proiectului: Împreună pentru drepturile persoanelor cu dizabilități la muncă

Perioada de implementare: 01.04.2022 – 01.02.2024

Scopul proiectului: incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități prin angajarea lor în câmpul muncii.

Activități:

 • Instruirea specialiștilor din cadrul centrelor de sănătate mintală din orașul Chișinău și ai AO Institutul de Sănătate Mintală Comunitară „PSINCLUSION” în domeniul angajării asistate;
 • Inițierea ONG-urilor locale din zona Transnistreană în domeniul Angajării Asistate și motivarea lor de a presta servicii de angajare pentru persoanele cu dizabilități;
 • Mentorat pentru 10 specialiști din cadrul AO Institutul de Sănătate Mintală Comunitară „PSINCLUSION” și Asociația Obștească «Общество родителей детей-инвалидов «Алые паруса»;
 • Identificarea și contactarea a 50 de angajatori din Chișinău și Tiraspol;
 • Organizarea a 10 sesiuni de informare a angajatorilor cu privire la serviciile de Angajare Asistată și procesul de subvenționare;
 • Vizite de lucru la 6 companii mari din Chișinău și Tiraspol;
 • Realizarea a 3 istorii de succes ale angajatorilor, care au beneficiat de subvenționare și au încadrat în câmpul muncii persoane cu dizabilități;
 • Organizarea a 2 sesiuni de informare pentru membrii consorțiului în domeniul sănătății mintale;
 • Organizarea a 10 ședințe de lucru între membrii consorțiului cu elaborarea recomandărilor pentru prestatorii de servicii de angajare asistată, în vederea angajării cu succes a unei persoane cu dizabilități mintale;
 • Elaborarea unui flyer cu recomandări pentru ONG-urile locale din Chișinău și Tiraspol, pentru a-i încuraja să inițieze prestarea serviciilor de Angajare Asistată;
 • Mediatizarea activităților proiectului.
 
Finanțator: Cu sprijinul Proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Asociația Businessului European și a Centrului Contact.

9. Titlul proiectului: Solidaritate și activism pentru pace

Perioada de implementare: 14.06.2022 – 13.06.2023

Scopul proiectului: de a sprijini participarea sporită a femeilor din raioanele Leova, Șoldănești și Ialoveni la planificarea și răspunsul la criza umanitară, provocată de situația din Ucraina.

Activități:

 • Organizarea unei instruiri pentru 12 femei cu și fără dizabilități din raioanele Leova, Șoldănești și Ialoveni;
 • Organizarea unui training privind modalitățile de comunicare corectă cu reprezentanții APL-urile în perioada de criză pentru cele 12 femei capacitate în primul training; 
 • Organizarea unei activități culturale (Leova), o activitate de salubrizare (Ialoveni) și o activitate recreativă (Șoldănești) cu implicarea beneficiarilor proiectului, femeilor refugiate din raion și reprezentanții APL-urilor;  
 • Facilitarea angajării pe piața liberă a muncii a cel puțin 4 femei refugiate de pe întreg teritoriul RM;
 • Organizarea unei instruiri pentru 10 reprezentanți ai APL-urilor în fiecare raion;
 • Evaluarea a 3 instituții publice din fiecare raion și venirea cu recomandări pe domeniul accesibilității;  
 • Organizarea activităților de informare și sensibilizare a reprezentanților APL-urilor privind crearea condițiilor de accesibilitate;   
 • Identificarea necesităților specifice ale persoanelor din grupuri vulnerabile, afectate de criza umanitară;  
 • Oferirea suportului persoanelor afectate de criză sub formă de produse alimentare, de igienă, medicamente în funcție de necesitățile lor specifice;
 • Mediatizarea proiectului în Mass-Media.

Finanțator: cu susținerea UN Women, și finanțat de Fondul Femeilor pentru pace și asistență umanitară.
Proiecte implementate  »  Anul 2022

SUPORT IN ANGAJARE

 

HARTA ACCESIBILITĂȚII

 

CONTĂM PE SPRIJINUL ȘI IMPLICAREA DVS.

Crearea acestei rubrici are drept scop facilitarea angajării în câmpul muncii a persoanelor

cu dizabilități precum și recrutarea acestora de către potențialii angajatori.

Harta conține informații despre clădirile accesibile și neaccesibile din Republica Moldova. Pentru a afla mai multă informație, accesați rubrica Despre. Harta este modificată prin introducerea informației noi colectate de la cetățeni. Contăm pe implicarea DVS! Persoanele care primesc suport din partea Asociației nu achită pentru serviciile prestate. Deseori nu avem resursele financiare necesare penru a acoperi numărul mare de persoane care ni se adresează.
Citeşte mai mult... Citeşte mai mult... Citeşte mai mult...

 


Aceast web site a fost renovat grație suportului financiar acordat din partea Reprezentanței IM Swedish Development Partner, cu fonduri de la Sida și SMC (Consiliul Misiunii Suedeze).
IM/Sida/SMC nu împărtășește neapărat punctele de vedere și opiniile prezentate aici. Responsabilitatea aparține exclusiv autorilor.

© 2023 Asociația "MOTIVAȚIE" din Moldova   | Politica utilizare cookie și confidențialitate |  Site elaborat de WebDesign.MD
Total vizitatori unici: 845529 | Total ieri: 279 | Total azi: 226
PAGINA ÎN SUS